عکس کاچی
#قرارپاپیونی

کاچی #قرارپاپیونی

۱ مهر ۹۹
نخند جانم
نخند ...
آدم دست و پایِ دلش
میانِ چالِ گونه ات می‌شکند
تو نخند
می ترسم نقاش ها
لبخندت را نقاشی کنند
عکاس ها لبخندت را ثبت کنند
شاعرها از لبخندت غزل بگویند
نویسنده ها کتابت کنند
بعد منِ دست و پا شکسته
چطور با یک شهر روبرو شوم ؟!
رحم کن !
یواشکی بخند ، فقط برای من💝

#تقدیم_به_مه_یاسم و همه چال گونه ای ها😊😃

┄•●❥ ♥️♥️
کاچی بادستور فریبامصطفی عزیز🥰
https://sarashpazpapion.com/recipe/12c8d163d99a40c7b79faea10d01007e

#کاچی#دسر#دسر_ایرانی#خوشمزه#مامی_مهستی_مه_یاس#صبحانه#مغزیجات#کنجد#گردو#خلال_پسته
...