عکس #شور_جاجخ ارومیه
نسیم بانو
۱۷
۵۸۹

#شور_جاجخ ارومیه

۶ مهر ۹۹
#شور_جاجخ ارومیه
به به خیلی خوشمزه هس
سبزی هایی که استفاده کردم رو دورش چیدم
ماست چکیده
پیاز
به همین راحتی و خوشمزه گی😋😋
...
نظرات