عکس ارومیه خورش
نیایش
۴۲
۸۷۸

ارومیه خورش

۹ آذر ۹۹
دیروز دوباره یاد آن لحظات فرودگاه بغداد برایمان زنده شد...
ترور... دود... آتش... ماشین... جای رد گلوله ها...
سردار
از جمعه ای که خبر شهادتت به ما رسیده، یک جمعه خوش که هیچ، یک روز خوش هم نداشتیم...
هرروز بلا و مصیبت بر سرمان باریده و امروز هم خبر شهادت رفیق و همرزمت در پشت خاکریز...
و چه ناجوانمردانه میکشند نامردانی که جرئت مبارزه ندارند و این بدترین درد برای نسل من است که آروزی کشتن منافق و معاند امانش را بریده...
خسته ایم و دلتنگ از این دنیای فانی😔😭
"سردار برگرد با امامت" و جمعه هایمان را پر از شادی کن
دل ما طاقت این دردها را ندارد...
شهادت واژه مقدسی است.
تقدس این واژه در شهادت پرچمداران عزت و امنیت کشور، هزاران بار افزون تر خواهد بود.

🏴شهادت دانشمند برجسته و نخبه ی هسته ای، 🌷سردار سرافراز شهید دکتر محسن فخری زاده🌷 را تسلیت عرض می نماییم😔
...
نظرات