لیموعمانی داخل خورشت را نخورید
لیموعمانی داخل خورشت را نخورید

برای استفاده از لیمو عمانی بهتر است به جای سوراخ کردن پوست لیمو با چنگال، لیمو را با چاقو از وسط ببرید و هسته های آن را خارج کنید. به همین صورت داخل خورشت استفاده کنید تا به جای طعم پوست لیمو، از طعم و عطر خود لیمو بهره مند شوید
در هر صورتی که از لیموعمانی استفاده می‌کنید، دقت داشته باشید که لیمو عمانی در خورشت بیشترین مقدار چربی را به خود جذب می‌کند و بهتر است هنگام میل کردن غذا، از خوردن لیموی داخل خورشت صرف نظر کنید .