عکس خورش قیمه

خورش قیمه

۳۰ خرداد ۰۱
#قرار_گروهی
❤آشپزی به وقت عشق❤️
یه عکس ساده جهت شرکت تو قرار گروهی
...