عکس گوش فیل
_nafiseh.64
۱۲۶
۴k

گوش فیل

۲۶ تیر ۹۴
طبق دستور پاپییون درست کردم ولی زیاد تو شیره نذاشتمش. در ضمن من عادت دارم تکتک عکسا رو لایک میکنم زیاد اهل کامنت نیستم مگه سوالی داشته باشم چون نتم ضعیف منو ببخشید
...
نظرات