عکس مینی کیک ساده
vida.k
۴۲۲
۱.۴k

مینی کیک ساده

۲۴ مهر ۹۹
با دستور ویدا دات کِی عزیز. این کیک رو تقدیم میکنم به ویدا جون😎😛😃
مینی کیک دو رنگ. دستور رو دو برابر کردم و داخل فر دستساز درست کردم.

https://sarashpazpapion.com/recipe/cf4f038b31e6423ebcb22cc96a8b86e1
...
نظرات