عکس ناگت مرغ خانگی

ناگت مرغ خانگی

۲۵ مهر ۹۹
بیشترین ﺿربه ﻫﺎﺭﻭ
ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ
میخوﺭن...
ﻭﺍسه ﺧﻮﺑﯿﺎﺗﻮﻥ
حــد ﺑﺬﺍﺭین
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ به اندازه ی
ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ بها بده
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه مرامت

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

# ناگت مرغ خانگی و مخلفات # بسیار خوشمزه 😋 #
...
نظرات