عکس مرغ گالانتین ( بدون استخوان شکم پر )
Fatme
۲۲۰
۱.۲k

مرغ گالانتین ( بدون استخوان شکم پر )

۷ آبان ۹۹

این مرغ شکم پر کاملا استخوان کشی شده و همه استخوان های مرغ خارج شده و داخل شکمش با مخلوط برنج و و پیاز و هویج و..... پر شده
...