عکس  فتیر
foroozan
۱۲
۲۲۶

فتیر

۹ آبان ۹۹
سلام دوستان 👋ایام به کام😊
🍁🍂🍃🍂🍁🍃

وانمود کن قوی هستی،
تا قدرت پیدا کنی ..
وانمود کن شاد هستی،
تا شاد شوی..
هر چه می‌خواهی وانمود کن
تا هر چه می‌خواهی بشوی..❤🧡💛💚💙💜
...
نظرات