عکس کیک یخچالی
مریم گلی
۱۴
۲۱۳

کیک یخچالی

۱۱ آبان ۹۹
🔰تأثیر دعای مادر

⚪️روزے حضرت موسے (ع) در ضمن مناجات خود عرض ڪرد:
خدایا می‌خواهم همنشین خود را در بهشت ببینم.

⬜️جبرئیل بر حضرت موسے نازل شد و عرض ڪرد:
یا موسے، فلان قصاب در فلان محلہ همنشین تو خواهد بود.

💠حضرت موسے (ع) بہ آن محل رفت و مغازہ قصابے را پیدا ڪرد
و دید ڪہ جوانے مشغول فروختن گوشت است.

💠شامگاہ ڪہ شد، جوان مقدارے گوشت برداشت و بہ سوے منزل خود روان شد.

💠حضرت موسے (ع) از پے او تا در منزلش آمد و سپس بہ او گفت:

⚪️میهمان نمی‌خواهے؟

🔵جوان گفت: خوش آمدید.

💠آنگاہ او را بہ درون منزل برد.
حضرت موسے (ع) دید ڪہ جوان غذایے تهیہ نمود،
آنگاہ زنبیلے از سقف بہ زیر آورد و پیرزنے ڪهنسال را از درون آن خارج ڪرد
او را شستشو دادہ و غذایش را با دست خویش بہ او خورانید.
موقعے ڪہ جوان می‌خواست زنبیل را در جاے اول بیاویزد،
پیرزن، ڪلماتے ڪہ مفهوم نمی‌شد ادا ڪرد.
بعد از آن جوان براے حضرت موسے (ع) غذا آورد و خوردند.

⚪️حضرت پرسید: حڪایت تو با این پیرزن چگونہ است؟

🔵جوان گفت: این پیرزن مادر من است.
چون مرا بضاعتے نیست ڪہ براے او ڪنیزے بخرم،
ناچار خودم ڪمر بہ خدمت او بسته‌ام.

⚪️حضرت پرسید:
آن ڪلماتے ڪہ بر زبان جارے ڪرد چہ بود؟

🔵جوان گفت:
هر وقت او را شستشو می‌دهم و غذا بہ او می‌خورانم،
می‌گوید:

✨«غفراللہ لڪ و جعلڪ جلیس موسے یوم القیامة فے قبّتہ و درجته»
(یعنے خداوند، تو را ببخشد و همنشین حضرت موسے (ع) در بهشت باشے، به‌‌ همان درجہ و جایگاہ او)

⚪️حضرت موسے (ع) فرمود:‌
اے جوان بشارت می‌دهم بہ تو ڪہ خداوند
دعاے او را دربارہ ات مستجاب گردانیدہ است.
جبرئیل بہ من خبر داد ڪہ در بهشت، تو همنشین من هستے.

🌸شادے روح مادران از دنیا رفتہ #صلوات

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
...
نظرات