عکس کوکی میکری❤❤
زهرا y
۵۲
۵۶۸

کوکی میکری❤❤

۴ آذر ۹۹
#قرارپاپیونی با مصی جونم برای اولین بار کوکی درست می کردم با دستور پاپیون تو ساندویج ساز کف ساندویج ساز منم ثابت😣😣 یعنی خیلی خیلی اذیتم کرد تا درستشون کردم😭😭😭😭 اشپزخونم بمب ترکیده بود انگار همسرمم از یه طرف گرسنه بود می گفت ناهارمون بیار بخوریم😕😕 با این که غذام اماده بود ولی همه جا به هم ریخته بود😑😑😑 زهراتونم که وسواسی یعنی فقط جمع می کردم من خلاصه که ناهارمون کشید به 4 بعدالظهر و من بودم و یه همسر غرغرو😒😒 ولی وقتی کوکی هارو خورد دید خوشمزه است گفت به دیر شدن ناهارمون می ارزید 😅😅جاتون خالی دوست جونیام 👌👌👌😋😋😋😋😍😍
لینک دستور 👇👇👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/sfqctj57uc3o7ftnaneuj36ibs8t3tj7
...
نظرات