عکس کاپو چینو 
#شکلات خانگی
رها☕️
۱۹
۹۷۵

کاپو چینو #شکلات خانگی

۶ آذر ۹۹
پاییز شعریست بی مانند زیباترو بهتر از انچه میخوانند🍁☔
نوعی هارمونی درفصل پاییز وجود داردودرخششی در اسمانش که در فصل های دیگر نه دیده می شود ونشنیده میشود🍁🍂
#پاییز زیبای من😍💫#کاپوچینو خونگی#شکلات تلخ#
قالبی#عصرانه پاییزی
...
نظرات