عکس ذرت مکزیکی
با دستور میترا جون..ممنونم??
خاطره
۶۹
۳.۱k

ذرت مکزیکی با دستور میترا جون..ممنونم??

۷ آذر ۹۹
موقع عصبانیت🔥 این کارها را بکنید
✸ آیت الله بروجردی نذر کرد که اگر یک وقت عصبانی شدم یکسال روزه بگیرم.
✸ یک وقت آیت الله بروجردی عصبانی شده بود، با عصا دنبال خادمش حاج احمد کرده بود. بعد دید که بد است برای یک مرجع اینجور عصبانیت، بد است که بخواهد با عصا نوکرش را بزند، به همین خاطر نذر کرد که یک سال روزه بگیرد.ویک سال روزه گرفت برای عصبانیت.

✸ هر وقت عصبانی شُدید فورا یک مقدار آب به صورتتان بزنید. یک چیز هم یادتان می دهم هروقت عصبانی شدید، دستتان را به دست برادر ، پدر یا عمو بدهید. اثر عجیبی دارد. می گویند به یکی از ارحامت دستت را متصل کن تا متصل کردی، عصبانیتت خاموش می شود.

✸ کظم الغیظ در قرآن هم آیه دارد: « الَّذینَ یُنْفِقونَ فِي السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالکاظِمینَ الغَیْظَ وَالعافینَ عَنِ النّاسِ وَاللهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ» ← همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند، و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

📔 منبع: ڪتاب #بدیع_الحکمة حکمت ۴۳ از مواعظ آیت الله مجتهدے تهرانۍ(ره)


اینم لینک دستور این خوشمزه جان👇


ذرت مکزیکی
https://sarashpazpapion.com/recipe/0d26f2a78fb7d74257d9e5e46324aecf
...
نظرات