عکس زرشک پلو با مرغ دور چین گوجه خیار
narges
۱۱۲
۶۶۳

زرشک پلو با مرغ دور چین گوجه خیار

۱۷ آذر ۹۹
رفیق خوب اونیه که در تمام لحظه های غم و شادی کنار تو باشه
حرفت رو بخونه قبل از اینکه خودت بخوای چیزی بگی
و حالت رو بهتر کنه فقط با بودن کنارت


تقدیم ب همه دوستان پاپیونی ک با عشق کنارم هستن دوستون دارم
...
نظرات