عکس کباب تابه ای دو رنگ
نیکا
۲۱
۱.۳k

کباب تابه ای دو رنگ

۲۰ آذر ۹۹
من به این روش درست میکنم وعالی میشه ممکنه موردپسندبقیه نباشه ولی من رسپی برای دوستانی گذاشتم که ازرسپی های من راضی بودندتاحالا😍
#کباب_تابه ای_دورنگ
#کباب_تابه ای_مرغ
یک سینه ی مرغ چرخ شده ویک عددپیازمتوسط ودوحبه سیرویک عددفلفل دلمه ای کوچک خوردشده یاچرخ شده ونمک وفلفل وزردچوبه وزعفرون پاپریکاادویه کاری وزنجبیل راخوب باهم مخلوط کردم وورزدادم وچتدساعتی داخل یخچال گذاشتم
#کباب_تابه ای_گوشت
حدود۲۵۰گرم گوشت چرخ شده ی گوسفندی راباپیازرنده شده مقدارکمی فلفل دلمه ای خوردشده یاچرخ شده داخل گوشت نمک وزردچوبه وفلفل و زعفرون وپاپریکاوادویه ی کاری وزنجبیل ودارچین و(یک عددتخم مرغ به دلخواه اجبارنیست)خوب باهم مخلوط کردم وورزدادم وگذاشتم توی یخچال چندساعتی موندبعدمرغ وگوشت رابعدازاستراحت ازیخچال بیرون آوردم وداخل ماهی تابه ای که چرب کردم یک ردیف گوشت گوسفندی ویک ردیف گوشت مرغ راپهن کردم دوباردیگه این کارراتکرارکردم( ازجهتی برعکس که مرغ وگوشت راداخل ماهی تابه پهن کردم گوشتهارابرش دادم این کاربرای اینه که کباب تابه ای دورنگ بشه وهرکدوم دوتیکه گوشت گوسفندودوتیکه گوشت مرغ داخلش باشه) بعدروی حرارت باشعله ی خیلی کم گذاشتم تاخوب پخته بشه وبعدکه پخته شدگوشتهارابرگردوندم تاطرف دیگه هم سرخ بشه بعدهم چندتاگوجه حلقه حلقه کردم میتونیدگوجه هاراروی کبابهابذاریدتاپخته بشه یاجداگونه بپزیدونمک بزنید
نکات:
گوشتهابعدازچرخ شدن وورزدادن بهتره تویخچال استراحت کنند
فلفل دلمه ای طعم عالی وبی نظیری به کباب تابه ای میده ولی اگه دوست نداریدمیتونیدحذفش کنید
ادویه های داخل کباب سلیقه ای هست من همیشه بااین ادویه هامیپزم وطعم خوشایندی داره
اگه گوشت نپخته بودوآبش تموم شده بودمیتونیدیه مقدارکم آب اضافه کنیدتاپخته بشه وبعدازتمام شدن آبش وقتی کباب رنگش تغییرکردوخوشرنگ شدحرارت راخاموش کنید
...
نظرات