عکس سوپ شلغم و پیاز

سوپ شلغم و پیاز

۳ دی ۹۹
خوب این هم نتیجه نهایی سوپ خوشمزه🍲 مون با دستور پخت آجی جانم زهرا مامی مهستی مهیاس👭💛💚💖
که اصلا طعم و مزه شلغم نمیداد و خیلی غلیظ و لعاب دار بود😋
مرسی خواهری خیلی خوشمزه بود🤗
لینک دستور
سوپ شلغم و پیاز
https://sarashpazpapion.com/recipe/65125e96fcebb7a21455495920f5f41f
...