عکس باسلوق
ترنم و طلوع
۳۵
۵۶۴

باسلوق

۳ دی ۹۹
#قرار گروهی. #شب یلدا . باسلوق زعفرانی طبق دستور پاپیون . عکس اول یلدا خونه خواهرم بودیم که پاپیون عکس رو برش داده کل سفره مشخص نیست! عکس دوم یلدا خونه خودمون چیدمان دخترا.
...
نظرات