عکس شامی بدون تخم مرغ
مائده افشار
۱۲۱
۱.۲k

شامی بدون تخم مرغ

۶ دی ۹۹
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/43326c92e82c768dff3a248be7f7628d
عکس آخرم وقت بیکاری گرفتم. مثلاااا هنری 😅
ماست توی عکسم خودم درست کردم
...
نظرات