عکس آش ماش و شلغم

آش ماش و شلغم

۹ دی ۹۹
#قرارگروهی🥰
#اشپزی_به_وقت_عشق💖
با دستور ویدا جون 🥰❤
عکساهامتفاوته ورق بزنید 😊
خیلی خوشمزه بود خیلی زیاد یعنی نمیتونم بگم خودتون باید امتحان کنید 😉💋
...
نظرات