عکس گرانولا
&Shahla&
۲۴
۶۵۶

گرانولا

۱۰ دی ۹۹
همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را ندانست این ذات و سرشت توست که مهربان باشی تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران می کند🌹🌹🌹
...
نظرات