عکس کیک کاپوچینو
وحیده
۱۲۰
۹۷۸

کیک کاپوچینو

۱۰ دی ۹۹
کیک سفارشی

‍ ❣

هر انسانی که از کنار تو می گذرد، برای تو فرستاده شده تا به تو چیزی دهد يا به تو خدمت کند يا به تو درسی را بياموزد و يا تو به او چيزی دهی...

هيچ مورچه ای بدون اجازه خدا بارش را حمل نمی کند. هيچ زنبوری بدون اجازه خدا وارد کندويش نمی شود و هيچ جوانه ای بدون اجازه خدا سبز نميشود.
پس انسان هایی که وارد زندگی تو می شوند، بر اساس طرحي الهي به خاطر تو می آيند و دست خير و عشق خداوند در پشت تمامی اين اتفاقات است حتی اگر در ظاهر اینگونه نباشد...
اگر خداوند انسانی را به زندگی ات وارد می‌کند، فقط از طريق وحدت با همان يک نفر می توانی به اوج کمال برسی. ميتوانی از طريق يکی شدن با او، طعم زیبایى، ستايش، توحيد، وحدت و یگانگی را بچشی.
يکی شدن فقط منظور ازدواج نيست. تمام عالم، معشوق تمام عالم است. ما با هر کسی ارتباطی روحانی و معنوی برقرار می کنيم. ما با تمام انسان های اطرافمان، حتی آنهایی که فقط از کنارشان می گذريم، بدون اين که متوجه باشيم، ارتباطی روحانی داريم. هنگامی که در چشمان پيرزنی نگاه ميکنی و به او لبخند می‌زنی، با او يکی شده ای. هنگامی که سکه ای را در دست فقيری ميگذاری و درخشش و شعف و شادمانی را در چشمان او نظاره ميکنی، با او يکی شده ای. هنگامی که کاری برای دوستی انجام ميدهی و او صميمانه و با خوشحالی تشکر ميکند، با او يکی شده ای. هنگامی که فقط احساس خوبی نسبت به شخصی داری، با او يکی شده ای...

📚 کتاب چشم دل بگشا
👤 کاترین پاندر
...
نظرات