عکس هات چاکلت ایتالیالی

هات چاکلت ایتالیالی

۱۱ دی ۹۹
❄❄کپشن خاص❄❄
خبرخوب این است که روزی کسی می آید،،،،،،،،،،،
درمیان روزهای خاکستری تان دستهایتان. راخواهدگرفت.
گرمتر،،،،،،،،،
صمیمی تر،،،،،،،،،،،،،،،
وهزاربارعاشقانه تر،،،،،،،،،،،،،،
کسی که شبیه به آفتاب ،بعدازیک روزبرفی ،
به تن روزهای سردتان می چسبد،
کسی میایدازجنس محّبت که مرهم تمام زخم هایتان
میشود،وتمام ترس وکابوس هایتان رادرآغوش آرامش حل خواهدکرد،کسی خواهدامدبرای ساختن دوباره ی شما که من ان شخص رامعجزه ای ازطرف خدا مینامم ......
(ای امام‌من الّلهُمَ عَجِّل لِوَلِیکَ الفَرَج )
#هات چاکلت #نوشیونی #گرم #زمستان
...
نظرات