عکس #باسلوق نیلوفری?

#باسلوق نیلوفری?

۱۱ دی ۹۹
سلووووووم
آقا چقققققد خوشمزه بود نگم براتون!😍😍😍
کلی قسم و آیه خوردم تادالی جونم باورکرد خودم درست کردم💝💝💝
با نشاسته گلاب شکر آب درست کردم دقیقا بابیرونی ها مو نمیزد وپرچمم جلوی همسری رفت بالا😁😁
خیلییی ذوق کردم خودم 😘😘😘😘
وقتی چیزی درست میکنم و نگاه همسری برق شادی داره،دوسدارم زمان همون لحظه به ایسته و من لذت ببرم از زندگیم و از نعمت هایی ک خداوند بهم داده.
سام بهشون میگفت نرمک یادمه خودمم توبچگی همینو میگفتم😁😍😘
نوش نگاهتون دخترا💝🌹💝🌹
...