عکس کیک با شیره خرما
رویا۱۳۴۸
۸۴
۱k

کیک با شیره خرما

۱۱ دی ۹۹
خواص ایات💚
#یس

🌸🍃برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن
❤️ سوره یس ❤️
است پس کسی که در روز سوره یس را بخواند (از خطرات و بلایا) محافظت می‌شود و جزو روزی گیرندگان قرار می‌گیرند.
لطفا بعداز نماز صبح تلاوت شود.

#کیک#کیک با شیره خرما#
...
نظرات