عکس کوکو سبزی قالبی در فر
منیژه
۵۴
۲k

کوکو سبزی قالبی در فر

۱۱ دی ۹۹
🌸جمعه روز
"دوست ‌داشتن" است
همان روزی که
باید تمام کاستی‌هایِ
هفته را برای آن‌که
"دوستش داریم" جبران کنیم...♥️

🌸امروز المثنی ندارد...
با غصه های
بی‌جا هدرش ندهیم...💗
...
نظرات