عکس خورشت فسنجان بامرغ

خورشت فسنجان بامرغ

۱۳ دی ۹۹
نعمت که فقط باران نیست گاهی "خدا"
دوستانی نازل می کندزلال ترازباران ......
دوستان خوبم مرسی که هستید🌹🌹🌹🌹🌹🌹
این گل های زیباتقدیم باعشق به شمادوستان عزیزپاپیونی
روزهای زمستانی تون پرازخیروبرکت وسلامتی
#،فسنجان#خورشت
...
نظرات