عکس کیک زمستانی
سفارش زمستانی

کیک زمستانی سفارش زمستانی

۱۶ دی ۹۹
ادمها اغلب ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ اﻭﻝ به ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻨﺪند
ﻭﻟﯽ نمیدﺍﻧﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺭﺳﻨﺪ😄

#کیک#کیک_زمستانی#کیک_زیبا#کیک_برفی#کیک_باکیفیت#کیک_تازه#کیک_خامه_ای
...
نظرات