عکس قیمه جان
Maryam
۴۱۰
۱.۴k

قیمه جان

۲۵ دی ۹۹
براتون بگم از این قیمه از ساعت دو ناهار بار گذاشتم تا شب ساعت نه حسابی جا افتاد خیلی هم خوشمزه بود جای تک تکتون هم خالی بود خیلی عشقید😘😘❤
...
نظرات