عکس شرینی دانمارکی با دستور زینب سادات
مامان سالارم
۷۷۲
۱.۷k

شرینی دانمارکی با دستور زینب سادات

۳ بهمن ۹۹
لطفا #ورق #بزنید👈😍
نشستن و خوردن ونگاه کردن ب نگاه و وجودش برام شیرین ولذت بخشِ 😍😍😍
وجودشه ک بهم انرژی میده💪
خودشه ک بهم اعتماد بنفس میده😍
کنار شاهرخم ک تمام دنیا و وجودمه قشنگترین لذت رو داره😘
شاهرخم باش ک باشم🙏
پیش مرگتم عمری انت😘😘
خدایااا شکرت ب تمام داده هااا و نداده هااا
راضیم ب رضای تو خداااا🙏🙏🌼
چای ریختم و داغ داغ دادم شوهری خورد خوشش اومد خداروشکر😋😋
تقدیم نگاهتون😘😘
جاتون سبز دوسیاااا🌹🌹🌹
لینگ دستور شیرینی دانمارکی👇
https://sarashpazpapion.com/video/1586529880218035e1334eadb1fc2a93
...