چند نکته درباره سیب زمینی
چند نکته درباره سیب زمینی

برای اینکه سیب زمینی ترد و خوشمزه داشته باشید حتماً این روش را امتحان کنید
اگر می خواهید سیب زمینی ها در موقع سرخ کردن یکدست سرخ شوند: