عکس چیزکیک توت فرنگی روز عشق

چیزکیک توت فرنگی روز عشق

۳ بهمن ۹۹
تا بر دَمد خورشید صبح
شب را
ز خود بیرون کنید
#هوشنگ_ابتهاج
...
نظرات