عکس دسر ترڪیہ اے 
(ڪادایف پنیرے)(ڪنافہ)
فرشتہ \(ツ)/_♥
۹۰۵
۷۰۵

دسر ترڪیہ اے (ڪادایف پنیرے)(ڪنافہ)

۱۴ بهمن ۹۹
ممنون از آجی مژگان (مامی کیارش و کیارا) بابت رسپی عالی وبی نقص 😋👌❤
...
نظرات