عکس شیرینی کشمشی
Mrym ♡
۱.۱k
۱.۷k

شیرینی کشمشی

۱۴ بهمن ۹۹
#قرارپاپیونی#چالش_روزمادر
قرار با مصی جون
ـــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشق یعنی مادر💖
صبر یعنی یک زن💖
مهر یعنی دختر💖
نور یعنی خواهر💖
هرچه که هستی.... عشق؛ صبر؛ مهر یا نور....... 💖
روزت مبارک😍💖🌹
...