عکس قیمه بادمجون
Ghazaleh
۳۴
۵۹۵

قیمه بادمجون

۱۶ بهمن ۹۹
#آشپزپاپیون #آشپز_پاپیون

💜هیچوقت من و به خاطر اشتباهاتم نبخشید..
💜من برای تک تک کارام جوابگوام..!!!

#قیمه #قیمه_بادمجون
#روزم_مبارک #روزت_مبارک #روز_مادر
...
نظرات