عکس مینی کیک اسفنجی
Masoom
۹۳
۱.۱k

مینی کیک اسفنجی

۱۹ بهمن ۹۹
از درختی که مام بالا رفت
دخت بر شاخ نیز غیژد تفتگفت و خوش گفت پیر برزیگر
این چنین دختر آنچنان مادرسری آنسان سزای این پنجه
به چنان دیگ، لایق این کمچه
_

اولین کیک خامه کشی شده ی خودم جان 😎😍
چطور شده؟
خوشگله؟🤤😋
کامنت بزارید برام🥳😊

#مینی_کیک#اسفنجی
...
نظرات