عکس پستی برای وطن‌...

پستی برای وطن‌...

۲۲ بهمن ۹۹
وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها

ایستادی بر جنگ رو در رو خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دوران‌ها

رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود

وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها

از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست


«افشین یداللهی»


سلام..خوبین خانم گلا..ممنون بخاطر محبت نگاهتون وگرمای حضورتون تو پیجم..قدردان همتون هستم...
امروز همسری با شازده پسری از طرف ادارشون رفتن راهپیمایی..من موندم دلگرفته..بعد بسرم زد بلن شم یکاری بکنم..پاستیل ساده درست کردم و....🌹🌹🌹🌹
...
نظرات