عکس شيرينی مشهدی ( آلمانی )

شيرينی مشهدی ( آلمانی )

۲ ماه پیش
اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می‌کنی
حتی اگر سال نو
نیمه‌شب از راه برسد
شاید تلفنت
عاشقانه‌تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیدهء سال بعد
دیوانه‌ات کند

اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می‌کنی
و دلت غنج می‌زند
می‌دانم که
در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می‌کنی
گوشی‌ات را جا می گذاری
و احساس می‌کنی که کسی
با لحن عاشقانه من صدایت می‌زند

تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز
از تقویمت پاک نمی‌شود
...
نظرات