عکس نان پانتون شکلاتی ایتالیایی
کپشن جالب خوانده شودماجرا حقیقی
مصی
۱۷۱
۲k

نان پانتون شکلاتی ایتالیایی کپشن جالب خوانده شودماجرا حقیقی

۲ هفته پیش
تاریخچه این نان جالبه یک نانوا جوان ایتالیایی که از دختر یک تاجر معروف ایتالیایی خوشش آمده بود و پدر رضایت ازدواج نمی‌دادباعث شد نانوا دست به ابتکار جالب بزند واین نان پرزحمت را درست کند و وقتی تاجر از این نان کیک خورد بسیار خوشنود شدونانوا توانست رضایت تاجر ایتالیایی را برای ازدواج دخترش جلب کند ویک مغازه راهم از تاجر به عنوان پیشکش دریافت کند 😉 ماجرا واقعی هست و نانوایی هنوز در میلان وجود داره ونان میپزند وتوریست های زیادی به این نانوایی میرند ،البته این دستور پخت مدرن وساده نان است که در ایام کریسمس.در اروپا و آمریکا درست میشودوبه پانتون کیک مشهور است واما دستور کلاسیک این نان که نانوا برای تاجر پخت ازخمیر ترش درست میشود ودر قالب مخصوص پانتون ودوروز کامل باید انتظار این نان بسیار خوشمزه که غنی شده از کره و کشمش و میوه های ابنباتی هست وچند ساعتم باید سروته آویزان باشه واین نان در میلان ایتالیا درست میشه وسمبل شهر است البته جز مادر بزرگها وکسانی که دوست دارند در ایتالیا کسی دیگه این نان پرزحمت را در خانه درست نمی‌کنند و مشهور به نان کیک پنه تون است بافتی به شکل کیک وکمی نان دارد وبا بسته بندی شکیل به عنوان کادو در ایام کریسمس هدیه میدهندوبه اسم پنه تون نانوا مشهور است و مجسمه روی نان سمبل کریسمس در میلان هست وبا این مجسمه یا بابا نوئل بااین نان هدیه داده میشه 😇دستور این نان خوشمزه تایید شده اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/3d86cddae619d234b9925429fb842ec7
...
نظرات