عکس #روزپدر
آزاده
۱۹
۲۸۵

#روزپدر

۷ اسفند ۹۹
بابایِ خوبم
دلم برای کودکی هایی که تویِ آغوشِ مردانه ات مچاله می شدم تنگ شده .
برای روزهایِ بی غصه ای که "تو" خدایِ زمینی ام بودی و بی منت هوایِ بی قراری ام را داشتی .
با تو از هیچ چیز نمی ترسیدم ، انگار دنیا تویِ دستهایِ تو بود
این روزها ، ولی
دنیا به من سخت گرفته و من آنقدر بزرگ شده ام که دیگر پشتِ مردانگی ات جا نمی شوم

تو هنوز هم امن ترین تکیه گاهِ منی
مهربان ترینم
همیشه باش
بدونِ تو ، دنیا جایِ ترسناکیست
من زیرِ سایه ی محکمِ مردانه ات
قدرت می گیرم

برایم دعا کن بابا
شنیده ام دعایِ پدر ، زود مستجاب می شود
هر روز روزِ توست
هر روزت مبارک❤️

#نرگس_صرافیان_طوفان

دوست دارم عشق اولم.بابای خوبم . خدا تورو برام نگه داره.
عشق زندگی من ، با وجود تو دنیا برام معنا پیدا کرد و حس شیرین دوست داشته شدن به وجودم تزریق شد.سایه ات کم نشود از سرما حضرت یار
...
نظرات