عکس کیک(ورق بزنید)
somayeh
۵۲۷
۳k

کیک(ورق بزنید)

۹ اسفند ۹۹

🌸امروزتون
🦋به قشنگی بهشت
🌸به زیبـایی گـلها
🦋به شـادی پروانه ها
🌸به خوش خبری قاصدکها
🦋و به ‌محکمی پیوند قلب ها
🌸که یاد آور خـوبیهاست
🦋روزتـان بـخیر و نیکی

...
نظرات