عکس کیک تولد
مامسین
۱۰۶
۶۸۰

کیک تولد

۱۱ اسفند ۹۹
کیک تولد خودم دهم اسفند.. دیگه وسط خونه تکونی بهتر از این نمیشد اونم چی وسط یه اشپزخونه منفجر شده .. شمع تولدم اشتباه گرفتم ده اسفند ۶۹هستم نمی‌دونم چرا توقع نداشتم سی سالگیم تموم شده فکر کردم تازه وارد سی شدم خلاصه واقعا نمیفمی کی پیر شدی... ،😭😭😭⁦☃️⁩⁦☃️⁩🦌🦌🦌🦌🦌🦌
...
نظرات