عکس سمبوسه
آشپزبانو:)
۳۶
۲۹۵

سمبوسه

۱۱ اسفند ۹۹
بی‌سر و پا بسر شود بی‌تن و جان بسر شود
بی من و ما بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود...!
...............................................‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.............................................
#سمبوسه
...
نظرات