عکس خورشت مرغ ترش
مelha
۱۲۲
۱.۸k

خورشت مرغ ترش

۱۹ اسفند ۹۹
ماانسانهامثل مدادرنگے هستیم
شایدرنگ موردعلاقه یکدیگرنباشیم
اما روزی...
برای کامل کردن نقاشیمان
به هم نیاز داریم.

اینقدکه همه ناهارمیخاستن وعجله کردن،
همینطور غذاروگذاشتم رومیزو سریع دوسه تاعکس
ازشون گرفتم 😁😀 امون ندادن قشنگ بچینمشون
چون تزییناتشو دوس داشتم دلم نیومدعکس نگیرم😊درهرصورت خیلی خوشمزه بود،
هرچند که چیدمان مرتبی نداره لطفا شما زیباببینید🙏
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
#خورش #خورش-مرغ-ترش #مرغ-ترش #مرغ #ترش
#پلو #زعفرانی #تزیین-سبزی #تزیین #سبزی #ناهار #خوشمزه #الهام
...
نظرات