عکس ۷ س  ۰۰

۷ س ۰۰

۳۰ اسفند ۹۹
#نوروز۱۴۰۰مبارک #سفره_ساده #قرارخواهرانه #نگار۶۹

دو قدم مانده به خندیدن برگ

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

چشم در چشم بهاری دیگر

تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان

یک سبد عاطفه دارم

همه ارزانی ارزانی‌تان

عید نوروز بر شما مبارک

#قرارخواهرانه
...