عکس شیرینی نخودچی
ترنم و طلوع
۳۸
۴۶۶

شیرینی نخودچی

۴ هفته پیش
گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین
نوروز ۱۴۰۰ بر شما مبارک. مهربانوی مهربان تولدت مبارک با آرزوی سلامتی برایت.
...
نظرات