عکس بفرمائید
کورد بانو
۲۱۲
۱.۷k

بفرمائید

۱ ماه پیش
🌹پیشاپیش سیزده تون بدر،دشمنانتون در به در🌹
💙رفقاتون گل به سر،گرفتاریاتون زود بدر💙
😊خوشیهاتون هزار برابر😊
🙏ان الله ... آرزوهای سیزده بدرتون، امسال برآورده شود

☁️☀️ ☁️ ☁️ ☁️
☁️ ☁️ ☁️ ☁️
_🌲🏡🌳______🌳__🌲
🌴 / \
🌴 / | \
🌴 /🚘 \
🌴 / | \
/ 🚘\
/ 🚘 | \
/ 🚘 🚘
/ |🚍 \
/ 🚘 \
/ | \
/ | 🚘

سیزده بدرخوبی رو براتون آرزو میکنم 😊

۱۳ تا بدی، ۱۳ تا بلا، ۱۳ تا زشتی، ۱۳ تا نحسی ۱۳ تا غصه، ۱۳ تا ناکامی، ۱۳ تا مریضی از وجودتون دور بشه و در عوض ۱۴۰۰ دونه شادی، زیبایی، لطافت و خوشی های پایدار تقدیم وجودتان، پیشاپیش سیزده بدر مبارک 🌹

تقدیم به همه شما دوستان عزیزم ❤️😍
...
نظرات