عکس صبحانه دل انگیز

صبحانه دل انگیز

۲۰ فروردین ۰
اینم صبحانه روز جمعه ایه بیستمین روز از بهار۱۴۰۰ ما🥰
اولین پست صبونه ای من😂
اصلا حال و حوصله عکاسی از صبحانه ندارم😅
ناهارم ک اصلا ب عکس نمیرسه😁😁😅😅🤣😂😂
اینگونه میشود ک من بی پست میمانم😆😆😂😂😂
استقبال کنین انگیزه بگیرم پاشم کله صبح هم صبونه بخورم هم عکس بگیرم😝😝🤣
من چون صبونه بشدت بدم میاد ک پنیر و کره و شیرو مربا و خلاصه ازین چیزایی ک شماها تو صبحانه میخورینو بخورم، واسه همین کلا صبونه نمیخورم😅😅🤣😂
چون اصلا حالشو هم ندارم ک صبح بلندشم عدسی بزارم برای خودم یا سیب زمینی تخم مرغی اب پز کنم نیمرویی املتی درس کنم و برای همین یک دفعه ای ناهار درس میکنم و صبحانه رو موکول میکنم ب ناهار ،وناهار و با عشق جان میخورم😛🥰
بهله😌😌😌
خب دیگه اودابز🤪✋🏻
#صبحانه
#کیک_وانیلی
#صبحانه_۱۴۰۰
...