عکس عدسی صبحانه
Mrs_rad_73
۶۸۲
۳.۳k

عدسی صبحانه

۲۱ فروردین ۰۰
وری زدنی😍
پاپیون چرا کیفیت Full hd عکسارو میندازی اخهههههههه😡😡😡😡
😁😂امروز جوگیر شدندی و کله خیلی صبح بیدارشدندی و عدسی بارگذاشتندی و زدیم با همسرجان تو رگ😋 و عشق جان کلی ذوق مرگ‌شدندی ک صبح پاشدندی و بهش عدسی دادندی و با غذای گرم راهی محل کارش کردندی😂😂😂😂و برای شما نیز عکسش را گرفتندی😌 زیر اندکی افتاب صبح ک از پنجره جنوبی میزدندی😁😍🤩
خب دیگر اودابزی😌
#عدسی
#عدسی_میجو
#میجو
#صبحانه_عدسی
...