عکس شربت بار
نرجس بانو☘️
۹۱
۱.۳k

شربت بار

۲۷ فروردین ۰۰
اولین پنجشنبه ماه رمضان و یاد درگذشتگان 😔

مــســافــران مــا دســتشــان خالــیست

فــرامـوش نــکـنــیـم آن هـا منـتــظـــرنــد

یـــادشـــان کـنــیـم بــه #فــاتـحــه و #صـلـواتـے🌼🙏

#نفس_حبیبم #نرگس_پز #شربت_بار
...
نظرات